ACTO INSTITUCIONAL UQUIFA


L'acte tindrà lloc en IQS, en Direcció General(Via Augusta,390), Per part de IQS assistiran: el Dr. Salvador Borrós, Director general d’IQS i la Sra. Rosa Curt, Directora de la Fundació Empreses IQS.i per part de UQUIFA: Sr. Saurabh Gurnurkar, Director General ,la Pilar Valle Directora Financera i Susana Anguera Directora de RRHH

 

Copyright © IQS FUNDACION EMPRESAS. All right reserved.