L'impacte de les tecnologies digitals en la ciència i la indústria (i geopolítica) a cargo de Josep Maria Martorell


“El impacto de las tecnologías digitales en la ciencia y la industria (y geopolítica)” Dr. Josep Maria Martorell, director asociado de Barcelona Supercomputing Centre,

Copyright © IQS FUNDACION EMPRESAS. All right reserved.