ACTE DE SIGNATURA IQS- CLÚSTER IN-MOVE by Railgrup


Per part d'IQS assistiran: el Dr. Salvador Borrós, Director General IQS i la Sra. Rosa Curt, Directora de la Fundació Empreses IQS i per part de Clúster in-move by Railgrup assistiran: Sr. Enric Ticó, President i el Dr. Eng. Ignasi Gómez-Belinchón, Clúster Manager

Copyright © IQS FUNDACION EMPRESAS. All right reserved.