Acto institucional GASN2


Per part d'IQS assistiran: el Dr. Salvador Borrós, Director General IQS i la Sra. Rosa Curt, Directora de la Fundació Empreses IQS i per part de GASN2 assistiran: Sr. Oriol Martínez, Director General i el Sr.Roman Trias, Director Comercial

Copyright © IQS FUNDACION EMPRESAS. All right reserved.