Acte de lliurament Beques Máster Universitari i Trobada anual de Beques de Grau a l’Excel·lència Acadèmica


L'acte tindrà lloc a L’Auditorium IQS, Per part d'IQS assistiran: el Dr. Salvador Borrós,Director General IQS, el  Dr. Jordi Díaz, Degà d’IQS School of Engineering, el Dr. Carlos Moslares, Degà d’IQS School of Management, el Dr. Jose Javier Molins, Secretari General d’IQS, la Sra. Rosa Curt, Directora de la Fundació Empreses IQS, els directors  dels màsters i tots els alumnes becats de Grau i Màster. Per part de les empreses: els representants que han concedit les Beques de Grau i Màster.

Copyright © IQS FUNDACION EMPRESAS. All right reserved.